Funny Punjabi Status 4147

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਵੇਂ ਕਰਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੌਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ… . ਨੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਂ ….?? . . . . . . ਮੰਗ ਤੇ

Topics: