ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਨਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਹ .. ਉਧਰੋ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੌਹ? ?❤SHauKeeN Gabru❤?


Loading
0 0