ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ Night ਦਿਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਰਾਤੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ Fight… WHATSAPP… ਅੱਠ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਸੱਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੇ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ…


Loading
0 0