ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਣ ‎FAKE ID ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਅਦਾ ਪਸੰਦ… ………………..ਗਗਨ……………………


Loading
0 0