ਮੈਂ ਜਹਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ… ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ… ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ… ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬਰੇਕ ਨੱਪੀ ਤੇ…. ਰਜਾਈ


Loading
0 0