ਘਰਵਾਲੀ:- ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਰੁ: ਚ ਤਿੰਨ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਆਈ। ਘਰਵਾਲਾ(ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ):- ਅੱਛਾ ਓਹ ਕਿੱਦਾ??? : : : : : ਘਰਵਾਲੀ:- ਪੰਜ ਰੁ: ਦਾ ਇੱਕ ਓਹਨੇ ਦ


Loading
0 0