ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ਕਿਤੇ ਕੋਈ NZ ਵਾਲੀ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵ


Loading
0 0