ਅੱਜ ੲਿਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਾਕ ਚ ਕਿਹਾ ਨਿਕੇ ਨਿਆਂਣੇ ਕਿਦਾ…. ਅੱਗੋਂ ਮਰਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ miss ਕਰਦੇ…..????????????


Loading
0 0