ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਮਝਾਵਾਂ…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ


Loading
0 0