ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ…! . . . . . . . . . . ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ !!


Loading
0 0