ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ__ . . . . . . . . . ਜਿਦ੍ਹੇ ਕੋਲ Smart Phone ਨਹੀ ਹੈਗਾ


Loading
0 0