ਬੜਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, . . . . . . . . . . . . . . ਜੀਹਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ.


Loading
0 0