ਸਾਲੀ ਏਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ… ??? ………………ਗਗਨਦੀਪ………………..


Loading
0 0