ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ‘;ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀ ਵਿਕਦਾ… ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਅਾਂ,’; ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਅਾ..


Loading
0 0