ਕਮਾਲ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਧੜਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ…!!


Loading
0 0