ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ‘;ਕੁੜੀ ਸਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’;. ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਥੇਰਾ ਆ…….


Loading
0 0