ਕਿਸੇ #ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ੲਿਨਾਂ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਹਿਉਂ ਕਰਜਾ ਚੁਕਣ ਦੀ ਹਿੱਮਤ ਅਾਈ ਹੋਣੀ ੲੇ., ਕਿਸੇ #ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲ਼ਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਹੀਓਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੋਬਤ ਅਾਈ ਹ


Loading
0 0