ਜੋ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਏ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾਂ, ਖੌਰੇ ਕਿਨਿੰਆ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਏ….


Loading
0 0