☆★ਰੱਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਦੇ.. ..ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈ.. #MANI


Loading
0 0