ਅੱਜ ਤਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ . ਕਹਿੰਦਾ . . .?? . . . ਵਿਹਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ. #MANI


Loading
0 0