ਵੇਹਲੇ ਬੈਠ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਰੱਬ ਨੇ –• ਮੰਨ ਤੂੰ ਭਾਂਵੇ ਮੰਨ ਨਾ ਨੱਖਰੋ ਕਾਰਾਗੀਰੀ ਦਿਖਾਈ ਰੱਬ ਨੇ… #Sohi_Saab


Loading
0 0