ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬੀ ਮੋਹਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਅੰਗੂਠਾਂ ਛਾਪ ਦੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ


Loading
0 0