#ਗੱਲ -ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ haQ ਹੁੰਦਾ, Pyaar ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਜਿਆਦਾ Sajna ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ Pasand ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ, #ਪਰ Roo


Loading
0 0