ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸਾ ਨੂੰ #ਲਾਇਕ ਕਰਦੀ ਏ ਉਦੋ ਜਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ #ਸਟੇਟਸਾ ਤੇ #ਕੁਮੈਟ ਕਰਦਾ ਏ ॥ #ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ®


Loading
0 0