_____ਦਿਲ ❤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ? ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਦਾ ਐ____ mani 0⃣0⃣5⃣


Loading
0 0