ਤੇਰਾ ਲਾਰਾ ਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੱਚ ਵਰਗਾ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਝੂਠਿਆ ਵੇ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। #ਚੰਨਾਂ ਸੱਚੀਂ-ਸੱਚੀਂ ਦੱਸੀ ਤ


Loading
0 0