ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾੜੇ ਆ।¿¿¿।। ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ|||||


Loading
0 0