ਰੀਪਲਾਈਆ ਨਾਲ ਲੁਟਦੀ ਜਾਵੇ ਕਰਦੀ ਏ ਗੱਲਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲਦੀ ਏ ਚੈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ…


Loading
0 0