ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੁੱਟ ਤੀ … . . ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ..?? . . . . . . ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੁੱਟਦੇ ਓ ।;-)


Loading
0 0