ਕਸਮਾ ਨਾ ਝੂਠੀਅਾ ਪੈਣਗੀਅਾ ਕੀਤੇ ਹੋੲੇ ਬੋਲ ਿਨਭਾੳੁਣ ਦੀਅਾ ਕਬਰਾ ਤੱਕ ਰੀਝਾਂ ਰਹਿਣਗੀਅਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਅਾਹ ਕਰਵਾੳੁਣ ਦੀਅਾ ….★ਗਰੇਵਾਲ★….


Loading
0 0