ਦਿਲਾਂ ਚ ਫਾਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮਨੋ ਲਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ


Loading
0 0