ਆਪਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਦੱਸਾ ਦੋਸਤੋ . . . . ਗਰਲਫਰਿੱਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ..


Loading
0 0