ਨਾ ਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ..ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਰਚਾ…ਯਾਰਾ ਨਾਲ ਮੌਜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ..ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ..ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਏ ਮਿੱਤਰੋ …ਸਾਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜੰਮੀ ਹੀ ਨਹੀ……………..SONU TAHL


Loading
0 0