ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਅਾਰ ਹੀ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ . . . . . . . . . ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਅਾੲੀ ਉਗਲ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਡ ਲੈਦੀ ਹੈ agree…………


Loading
0 0