ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ__ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ__mani ? ‘


Loading
0 0