ਸੂਟ #ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਐਵੈ #ਜੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਬ ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੁੱੜੀਏ ਜਣਾ ਖਣਾ #ਫੈਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ 》 ਦੇਸੀ ਏ ਤਾ #DESI ਬਣ ਰਹਿ ਕੁੱੜੀਏ… ੇ


Loading
0 0