Flirt Status In Punjabi 1596

ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਡਮ ਸਕੂਲ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ_____° °___° °___° °___° °___° °___° ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ…. miss U school life k

Topics: