… ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ Cute ਤੂੰ ਜਿੱਦੀ ਬਾਹਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ BaHMna ਵਿਅਾਹ ਹੀ ਕਰਾਲਾ..?


Loading
0 0