Flirt Status In Punjabi 1434

ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਦੁਆਵਾ ਏਹੀ ਆਉਣ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿ

Topics: