????? ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ.. ਝੂਠੇ ਪੈ ਸਬੂਤ ਗਏ.. ਆਸ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ.. ਸੱਜਣ ਹੀ ਕਰ ਕਰਤੂਤ ਗਏ.. ?ਗੁੜਿਆਂ_ਵਾਲਾ?


Loading
0 0