ਤੂੰ Diffrential Equation ਵਰਗੀ ਨੀ ਮੇਰਾ SoLve ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ 😉 ਪਰ ਹੱਥ Math ‘ਚ ਤੰਗ Kude 😛 ਬੱਸ ਏਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ Formula na ਲਾ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਕਹੇਂਗੀ ਹਾਏ


Loading
0 0